Eerder toegekende projectfinancieringen

Afdelingen en instellingen Nederlands aan een universiteit of hogeschool buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die bijdragen aan de uitstraling, beoefening, bestendiging en groei van de neerlandistiek buiten het taalgebied.

Het gaat om projecten waarvoor de aanvrager samenwerkt met één of meerdere instellingen, die een leemte vullen in het onderwijs NVT en de neerlandistiek en waarvan de resultaten duurzaam zijn en ingebed kunnen worden in het onderwijs NVT en/of in de neerlandistiek.

De beoordelingscommissie voor de projectfinancieringen bestaat uit twee afgevaardigden van de Taalunie, twee van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en een extern lid.

De commissie heeft in 2017 de volgende projectaanvragen goedgekeurd.

4 mei 2018