Financieringsmogelijkheden

Taalunie helpt

De Taalunie steunt initiatieven en organisaties die zich inzetten voor het Nederlands. Dat wil de Taalunie voortaan nog beter doen. Door in te zetten op samenwerking. Door samen te kijken naar wat nodig is en wat er bereikt kan worden. En hoe we het best ondersteuning kunnen geven.

Doelgericht én met meer vrijheid

We spreken voortaan over financiering in plaats van subsidie: we bieden gerichte financiële steun, maken afspraken over resultaten en gunnen partners vervolgens meer vrijheid om zelf te beslissen hoe ze die steun aanwenden om tot die resultaten te komen.

Eenvoudige procedure voor aanvraag en rapportage

Daarom stellen we gezamenlijke doelen vast en proberen we de resultaten van onze samenwerking altijd goed te evalueren. De procedure om steun en financiering aan te vragen hebben we aanzienlijk vereenvoudigd. Ook de rapportage over de resultaten houden we gemakkelijk en transparant.

 

24 mei 2017