Aanvragen financiering voor structurele onderwijsnetwerken Nederlands-Vlaams (NT1 en NT2)

Om financiering aan te kunnen vragen voldoet uw netwerk aan het volgende profiel:

 • Het netwerk draagt bij aan de doelstelling van de Taalunie om kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands aan te bieden;
 • Het netwerk draagt bij aan de kennisuitwisseling over onderwijs in of van het Nederlands, of over promotie van de Nederlandse taal en de Neerlandistiek;
 • Het netwerk werkt bij voorkeur rond een of meer van de onderwijssectoren: basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs, hoger en universitair onderwijs en/of volwassenenonderwijs NT2/NVT;
 • Het netwerk heeft bij voorkeur een rechtspersoonlijkheid en opereert zonder winstoogmerk;
 • Het netwerk zoekt, naast de financiering van de Taalunie, naar andere financieringsbronnen, of levert een eigen bijdrage (geldelijk of in natura);
 • Het netwerk heeft een netwerk dat binnen het Nederlandse taalgebied actief is waarvan:
 • de leden, deelnemers en bestuursleden Nederlands-Vlaams of Surinaams zijn;
 • de activiteiten Nederlands-Vlaams of Surinaams zijn als het gaat over de inhoud en programmering van conferenties en studiedagen.

Waarvoor is deze financiering niet bestemd?

De financiering is niet bedoeld voor eenmalige samenwerkingsinitiatieven zonder uitzicht op een langdurige samenwerking. Regulier basis- en secundair/voortgezet onderwijs alsook commerciële instellingen en instituten komen eveneens niet in aanmerking.

Waarvoor?

U kunt de financiering gebruiken voor:

 • de werking van het netwerk (zoals vergaderingen, verplaatsingen, personele ondersteuning van het netwerk, informatieverspreiding en pr)
 • de organisatie en uitvoering van evenementen zoals conferenties, studiedagen en nascholingen.

Hoe financiering voor 2017 aanvragen?

U doet voor uw organisatie een aanvraag tussen 1 november en 1 december 2016.

Gebruik hiervoor het online formulier.

Uw aanvraag bestaat uit:

1. Het aanvraagformulier

2. Uw inhoudelijk plan met:

 •     doelstelling en activiteiten van vereniging/netwerk/platform, in
      relatie tot de doelstelling van de Taalunie
 •     beschrijving van de doelgroep(en)
 •     het (verwachte) aantal leden/deelnemers – gaat het over een
      activiteit binnen het Nederlandse taalgebied, geef dan een indicatie
      van de verdeling Nederlandse, Vlaamse, en eventueel Surinaamse
      deelnemers
 •     geplande activiteiten – beschrijf specifieke activiteiten afzonderlijk
 •     globale planning van de activiteiten
 •     beoogde resultaten
 •     communicatie met de doelgroep(en)

3. Uw begroting met:

 •     een gedetailleerde begroting – begroot de specifieke activiteiten
      afzonderlijk
 •     de bijdrage die u aan de Taalunie vraagt
 •     de bijdragen die u aan derden vraagt (waaronder eventuele
      lidmaatschapsgelden, of bijdragen in natura)
 •     toezeggingen van derden

Vervolg

De Taalunie neemt midden januari 2017 contact met u op voor een gesprek over de gedeelde doelstellingen en om concrete afspraken te maken. Als het nodig is, kunnen we dit gesprek ook via Skype of per telefoon voeren.

Na het gesprek neemt de Taalunie een beslissing over de financiering. Is het advies gunstig, dan wordt het financieringsbedrag vastgelegd. We spreken in dat geval ook met u af wanneer de betaling gebeurt.

Hoe en wanneer rapporteren?

Voor de financieringsovereenkomst afgesloten wordt, maken we concrete afspraken met u over de activiteiten en/of opbrengsten die u wil realiseren. We verwachten ook dat u kunt aantonen dat de afspraken nagekomen zijn, onder meer door een beknopt financieel overzicht.

Dankzij uw resultaten, gegevens en cijfers zijn we beter in staat de ontwikkelingen in het veld te volgen. Zo kunnen we inspelen op behoeften en kansen.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

27 oktober 2016