Basisfinanciering Nederlands als Vreemde Taal

Samen sterker voor het Nederlands

De Taalunie wil nog meer bereiken voor het Nederlands.
Door samen met partners te kijken naar gedeelde doelstellingen en resultaten. Door een steuntje in de rug te geven aan aanbieders en leerders van het Nederlands als Vreemde Taal in het buitenland. En door de procedure voor het aanvragen van die steun sterk te vereenvoudigen.

Doelgericht, eenvoudig en efficiënt: dankzij dit nieuwe systeem voor financiering staan we samen sterker voor het Nederlands.

Voor wie?

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan in het buitenland? Te weten als instelling van tertiair onderwijs of (universitaire) talenschool? Dan komt u in aanmerking voor de Basisfinanciering NVT.

Voor wie niet?

Basisfinanciering NVT is niet bedoeld voor regulier basis- en secundair onderwijs en ook niet voor commerciële instellingen en instituten.

Waarvoor?

Basisfinanciering NVT is bedoeld als aanmoediging voor aanbieders van het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal. Met deze kleine impuls kunt u als aanbieder net dat extra initiatief nemen, net die leuke abonnementen nemen op Nederlandstalige publicaties of net die boeiende gastdocent uitnodigen. Zo dragen we er samen aan bij het Nederlands aantrekkelijk te houden als taal om te studeren en te blijven studeren.

Elke onderwijsinstelling, opleiding en regio is anders. Daarom laat de Taalunie u zelf bepalen hoe u de basisfinanciering inzet. Dat stelt u in staat de steun optimaal te benutten.

U kunt bijvoorbeeld lesmaterialen, naslagwerken, literatuur, abonnementen op tijdschriften, apparatuur en andere materiële voorzieningen aanschaffen. U kunt ook gastsprekers uitnodigen en manifestaties organiseren. Wat niet kan is financiering om salarissen van stafleden of administratief personeel aan te vullen.

Hoe financiering voor 2017 aanvragen?

  • U doet een aanvraag uiterlijk op 1 december 2016. Gebruik het online formulier.
  • U krijgt midden januari 2017 antwoord. Is dat positief, dan storten we meteen het toegekende bedrag.

Hoe wordt de hoogte van de financiering bepaald?

  • Instelling met één docent, ongeacht de omvang van de aanstelling: 1.500 euro per jaar
  • Instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 1,5 voltijds bedraagt: 2.500 euro per jaar
  • Instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 3,5 voltijds bedraagt: 3.500 euro per jaar
  • Instelling vanaf 8 docenten (met een aanstelling van minimaal 0.75 fte) van wie minstens één met de status van (geassocieerd) hoogleraar, minimaal 150 studenten en een door de nationale autoriteiten geaccrediteerd programma: 5.000 euro per jaar.

Hoe en wanneer rapporteren?

  • Hebt u als aanbieder NVT een financiering gekregen? Breng de Taalunie dan voor 1 december 2017 op de hoogte: wat hebt u dat jaar gedaan, welke doelstellingen hebt u behaald en waar hebt u – in grote lijnen – de financiering voor gebruikt? Anders dan vroeger hoeft er geen bestedingsoverzicht meegestuurd te worden.
  • Praktisch: u krijgt eind oktober 2016 van ons per e-mail een link voor de rapportage. Dankzij uw resultaten, gegevens en cijfers zijn we beter in staat de ontwikkelingen in het veld te volgen. Zo kunnen we inspelen op behoeften en kansen.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

27 oktober 2016