Financiering projecten

Vanaf 2016 verandert de procedure voor steun aan projecten. Vanaf september 2016 doet de Taalunie een jaarlijkse oproep voor projectvoorstellen rond een thema dat bijdraagt aan de verbetering en verdieping van het onderwijs Nederlands als vreemde taal. Instellingen die Nederlands aanbieden en docentenplatforms van neerlandici kunnen daarvoor voorstellen indienen. Wij informeren u tijdig over deze regeling.

11 november 2015