Gastschrijverprogramma

Gastschrijverprogramma


Samen sterker voor het Nederlands

Door afdelingen Nederlands in het buitenland de gelegenheid te geven om een gastschrijver te ontvangen. Het gaat om vijf vaste plaatsen en twee roulerende plaatsen.
Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren werken met de Taalunie samen om het gastschrijverprogramma financieel mogelijk te maken.

Waarvoor?

Het gastschrijverprogramma dient verschillende doelen, zoals verrijking van het onderwijs Nederlands aan de universiteit, het stimuleren van de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland. Verder beoogt het programma de belangstelling voor literair vertalen te stimuleren. Daarnaast is het buitenlands verblijf doorgaans een inspirerende ervaring voor de auteur.

Hoe?

Het programma kent jaarlijks twee roulerende plaatsen. Hiervoor kan elke vakgroep aanvragen.
Daarnaast zijn er vaste jaarlijkse gastschrijversplaatsen in:

  • Londen (2 weken), in combinatie met Sheffield, Norwich en Nottingham
    (3 weken)
  • Parijs (2 weken)
  • Berlijn, alternerend met Wenen (3/2 weken)
  • VS, alternerend met Paramaribo (4/2 weken)

Alle plaatsen worden steeds alternerend door een Nederlandse en een Vlaamse schrijver bezet. Als een vaste plaats niet wordt ingevuld of als het plan ervoor bij herhaling niet aan de criteria voldoet, kan deze plaats in het betreffende jaar worden ingevuld als roulerende plek. De aanvraag voor de VS wordt voorbereid in overleg tussen de vakgroepen in de AANS.

De aanvragen worden beoordeeld door een werkgroep/commissie bestaande uit een medewerker van de Taalunie, een medewerker van het Nederlands Letterenfonds en een medewerker van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Een gastschrijver verzorgt in elk geval minimaal één les of college per week en ten minste een optreden voor een algemeen publiek.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt in twee fasen, eerst is er contact over de keuze van de schrijver (zie procedure), dan volgt een aanvraag. De vakgroep vraagt het gastschrijverprogramma aan met een beknopt plan met behulp van het aanvraagformulier.
Voor de toekenning gelden de volgende criteria:
  • de kwaliteit van het voorstel;
  • de publieksactiviteit, het plan voor publiciteit en zichtbaarheid van het verblijf van de auteur;
  • de beoogde contacten met uitgever, collega-auteurs en pers.
  • Daarnaast is de vakgroep bereid en in staat om gedurende het verblijf als gastheer op te treden.

De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, á € 500 per week. De reiskosten van de gastschrijver en eventuele vertaalkosten komen voor rekening van de letterenfondsen. De vakgroepen zorgen voor een goede, passende huisvesting voor de gastauteur.

Kijk op de volgende pagina voor meer informatie over de procedure en de criteria en voor de uiterste inleverdata voor de aanvragen.
U kunt een financiering in het kader van het gastschrijverprogramma aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.

Rapportage

Na afloop van het gastschrijverschap levert de vakgroep een kort verslag in van het gastschrijversevenement. Het verslag dient maximaal vier maanden na het evenement in het bezit te zijn van de Taalunie.

Meer Informatie

Voor meer informatie of overleg over uw aanvraag neemt u contact op met Karlijn Waterman (Taalunie), tel. +31 (0)70 311 71 59.
Voor overleg over de keuze van een Vlaamse auteur: Vlaams Fonds voor de Letteren. Els Aerts.
Voor overleg over de keuze van een Nederlandse auteur Nederlands Letterenfonds. Maaike Pereboom.

Contact

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar:
Nederlandse Taalunie
T.a.v. Rob Visser
Postbus 10595
2501 HN Den Haag
Nederland
Of u kunt een scan van het formulier mailen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org .
Op verzoek kunnen wij het aanvraagformulier als Word-document naar u mailen.

Downloads
14 januari 2016