Functionele leesvaardigheid

Geletterdheid staat zowel in Nederland als in Vlaanderen sterk in de belangstelling.

"Beide overheden voeren op dit onderwerp actief beleid. Het accent ligt met name op laaggeletterde volwassenen die het onderwijs al hebben verlaten. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar krijgt minder aandacht." Dat signaleerde het Platform Onderwijs Nederlands van de Nederlandse Taalunie in 2005.

Het Platform stelde daarop een werkgroep in die adviezen uitwerkte om laaggeletterdheid in het reguliere onderwijs te voorkomen. In 2008 publiceerde de Nederlandse Taalunie het rapport Aan het werk! Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs. De adviezen richten zich op de functionele leesvaardigheid, met name op het lezen van teksten voor school. De vaardigheid die hiervoor nodig is, is immers cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan.  

Downloads
10 december 2013