Grenslandencolloquium 2016

Vijftien jaar na het eerste colloquium ‘Nederlands in de grensgebieden’ organiseerde de Taalunie op 18 en 19 november 2016 in Luik het vervolg.

Klik hier voor de foto's en de powerpoint van het colloquium.

De ondertekening van het Protocol van Overeenstemming in Maastricht (klik hier)
Die Unterzeichnung des Vereinbarungsprotokolls in Maastricht (klicken Sie hier)
La signature du Protocole d’Accord à Maastricht (cliquez ici)
Op 20 maart 2017 / an den 20. März 2017 / le 20 Mars 2017

______________________________________________________________________________________________     
Deutsch  (klicken Sie hier)                                                                     Français  (cliquez ici)

Nederlands als buurtaal
Le néerlandais, langue du voisin
Niederländisch als Nachbarsprache

 

                                                 

Wanneer:
Vrijdag 18 november (vanaf 12.00 uur) en zaterdag 19 november 2016 (van 9.00 uur tot 17.00 uur)

Waar:
Université de Liège, Place du Vingt Août, 4000
Luik-België, Liège-Belgique, Lüttich-Belgien

Praktische informatie

Voor vragen of meer informatie over het colloquium kunt u altijd per mail contact met ons opnemen via nvt@taalunie.org.

Plaats
Université de Liège
A1 - Bâtiment central - 20-Août
Place du Vingt Août, 4000 Liège
+32 (0)4 366 21 11

Plattegrond
Waar bevindt de universiteit zich? Klik hier voor een plattegrond.

Bereikbaarheid en parkeren
Wie met de auto komt, kan het best parkeren in één van de volgende parkeergarages:

- MyPark Place Cathédrale, Place de la Cathédrale, 4000 Liège, +32 4 229 88 11
- Parking Saint-Paul, Place Saint-Paul 3B 4000 Liège, +32 4 223 13 56
- Parking Saint-Denis, Place Saint-Denis 1, 4000 Liège, +32 4 223 60 96
- Parking Saint Lambert, Place St Lambert 19, 4000 Liège, +32 4 221 61 00

De Universiteit van Luik is ook makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Vanuit station Luik-Guillemins kunt u naar de Universiteit van Luik lopen (25 à 30 minuten), of kunt u bus 48 voor het station nemen naar de bushalte ‘Opera’. Van hieruit loopt u richting de Universiteit van Luik, Place du Vingt Août (7 minuten).

  

Colloquium Nederlands als Buurtaal

Waarom?

Vijftien jaar na het colloquium ‘Nederlands in de grensgebieden’ organiseert de Taalunie op 18 en 19 november 2016 het vervolg. Sinds 2001 zijn er veel initiatieven en activiteiten ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs Nederlands in de buurlanden. Tevens is de vreemdetaaldidactiek geëvolueerd dankzij het ERK (Europees Referentiekader).

Het taalonderwijs staat met beide voeten in de 21e eeuw. Dat heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs en voor de ondersteuning ervan. Om docenten, directies en beleidsmakers nog beter te ondersteunen zal het programma van dit colloquium bestaan uit een combinatie van vernieuwende lespraktijken en een brainstorm die moet leiden tot een gezamenlijk gedragen actieplan voor de komende vijf jaar.

Voor wie?

Dit colloquium is bedoeld voor zowel NVT-lesgevers van alle onderwijsvormen, schooldirecties, lesgevers aan lerarenopleidingen als inspecteurs en beleidsmedewerkers.

Gratis deelname

De deelname aan het colloquium, het culturele programma en de maaltijden zijn gratis.

Overige kosten

De kosten voor de reis en overnachting dienen door de deelnemers zelf te worden bekostigd.

Hotel

Klik hier voor meer informatie over de hotels. Reservering tegen het speciale gereduceerde tarief is niet meer mogelijk.

Programma en werkgroepen

Klik hier op de links voor meer informatie over het programma en de thematische werkgroepen. U kunt zich inmiddels niet meer opgeven voor de werkgroepen.

  

  Partners bij dit colloquium:

  Academie de Lille  ANBF  Eurométropole      Inspection Académique du Nord      Niedersächsisches Kultusministerium   Niedersächsische Landesschulbehörde            Ministerium fü Schule und Weitebildung            Tout Maastricht  Universitéde Liège  Taalunie_logo 

7 november 2017