Ondertekening Protocol van Overeenstemming

Hier vindt u de tekst van het protocol en de foto's van de ondertekening.
Hier finden Sie den Text des Protokolls und die Bilder der Unterzeichnung.
Ici vous trouvez le texte du protocole et les photos de la cérémonie de la signature.

Op 20 maart 2017 vond de ondertekening van het Protocol van Overeenstemming (naar aanleiding van het Grenslandencolloquium) plaats in de Statenzaal van de provincie Limburg in Maastricht.

Am 20. März 2017 fand die Unterzeichnung des Vereinbarungsprotokolls (im Rahmen des Grenzländerkolloquiums) statt im Statenzaal des Gouvernement Limburg in Maastricht.

Le 20 Mars 2017 la cérémonie de la signature du Protocole d’Accord (suite au Colloque) a pris place dans la Statenzaal du Gouvernement de la province du Limbourg à Maastricht.

Hier vindt u / hier finden Sie / ici vous trouvez:
de tekst van het protocol / der Text des Protokolls / le texte du protocole.
Klik hier / klicken Sie hier / cliquez ici.

Hieronder vindt u / hierhinunter finden Sie / ci-dessous vous trouvez:
de foto's van de ceremonie / die Bilder der Zeremonie / les photos de la cérémonie.

 

 

 

 

 

 

                               

 

Downloads
19 maart 2018