Het nieuwe leren

Nieuwe vormen van leren

Nederlands in nieuwe vormen van lerenIn november 2008 publiceerde de Nederlandse Taalunie Het Nederlands in nieuwe vormen van leren, een brochure met twee dvd's met videomateriaal.

De brochure werd geschreven door Jan T'Sas en Bart van der Leeuw, in samenspraak met de werkgroep Nieuwe Vormen van Leren. Het materiaal wil scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van leren en de plaats van het onderwijs Nederlands daarin.

Ze bestaat uit videomateriaal met kijkopdrachten, theoretische achtergronden, portretten van de bezochte scholen en een overzicht van kansen, bedreigingen en aandachtspunten, verzameld vanuit de reacties van deskundigen die deelnamen aan drie conferenties waar het materiaal werd voorgesteld.
» Bestel deze brochure

Schoolportretten

In 2007 werd op vier verschillende scholen in Nederland en Vlaanderen nagegaan hoe het vak Nederlands een plaats krijgt binnen het Nieuwe Leren/Begeleid Zelfstandig Leren. Op basis daarvan werden schoolportretten gemaakt.
» Bekijk de schoolportretten

Conferentie Nieuwe Vormen van Leren

Op vrijdag 25 mei 2007 organiseerde de Taalunie een werkconferentie voor beleidsmakers die op de één of andere manier actief bezig zijn met het thema Nieuwe Leren/Begeleid Zelfstandig Leren. In interactieve workshops gingen ze met elkaar in dialoog over de educatieve meerwaarde van competentiegericht leren en over de kansen en gevaren die een dergelijke onderwijsaanpak met zich meebrengt voor het vak Nederlands.
» Lees meer over de uitkomsten van de conferentie
» Lees achtergrondinformatie over de conferentie

Startnotitie

Op 25 augustus 2006 stelde Maaike Hajer, in nauw overleg met de werkgroep Nieuwe Vormen van Leren, een startnotitie op. De notitie speelt in op de toegenomen aandacht voor competentiegericht leren in zowel Nederland als in Vlaanderen.
» Lees de volledige startnotitie

Brochure

Over dit thema is ook een brochure verschenen.

 

Downloads
16 april 2014