Het Steunpunt en NedTerm

 

Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT)

Op 1 april 2007 is het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de Nederlandse Taalunie gestart. Het Steunpunt functioneert onder meer als informatie- en adviespunt voor alle aspecten rond terminologie voor het hele Nederlandse taalgebied. Het ondersteunt bovendien het terminologiebeleid dat de Nederlandse Taalunie voert via haar Commissie Terminologie en de activiteiten van de Vlaams-Nederlandse terminologievereniging NL-Term.

Het Steunpunt Terminologie is hét aanspreekpunt voor vragen en behoeften van gebruikers van terminologie. Het kan ook terminologieadvies op maat bieden aan bedrijven of organisaties, vertalers, terminologen, docenten en vakexperts.

De werkzaamheden rond het Steunpunt Nederlandse Terminologie zijn in handen van het Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden.

NedTerm

NedTerm is opgericht door de Taalunie als centraal punt voor het verzamelen en ontsluiten van alle gegevens over terminologie toen bleek dat er in het Nederlands taalgebied een grote behoefte was aan een informatief centrum.

Terminologiegebruikers stonden er tot dan alleen voor en zij hadden duidelijk nood aan ondersteuning. Voor een terminoloog waren er voorheen geen aanwijzigingen welke gegevens of methodes volledig, recent en betrouwbaar waren. Die situatie is met NedTerm duidelijk verbeterd.

Na de oprichting van het Steunpunt in 2007 is er druk gedebatteerd over de wenselijkheid van het behouden van de naam NedTerm. De vrees bestond namelijk dat door het toevoegen van de nieuwe naam Steunpunt aan de huidige naam NedTerm de duidelijkheid van de website achteruit zou gaan in plaats van vooruit.

Uiteindelijk is er gekozen voor het behouden van de naam NedTerm als erkenning voor het pionierswerk van onze voorgangers en voor de internationale weerklank van de term. De naam NedTerm zal vanaf nu wel enkel gebruikt worden als uithangbord voor deze website en dit binnen de bredere werking van het Steunpunt.

24 oktober 2017