Aanvraagformulier Basisfinanciering

Wilt u een basisfinanciering aanvragen?

Vul dit formulier a.u.b. in vóór 1 december en klik aan het einde van het formulier op de knop "Indienen". Na indiening ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

Het bedrag

Voor de bepaling van de hoogte van de financiering hanteert de Taalunie de volgende criteria:

 • Een instelling met één docent, ongeacht de omvang van de aanstelling heeft recht op 1.500 euro per jaar
 • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 1,5 voltijds bedraagt heeft recht op 2.500 euro per jaar
 • Een instelling met meerdere docenten waarvan de som van de aanstellingen in totaal minimaal 3,5 voltijds bedraagt heeft recht op 3.500 euro per jaar
 • Een instelling met minstens 8 docenten (met een aanstelling van minimaal 0,75 fte), van wie minstens één met de status van (geassocieerd) hoogleraar, minimaal 150 studenten en een door de nationale autoriteiten geaccrediteerd programma heeft recht op 5.000 euro per jaar.

Betalingsgegevens

Toelichting benodigde gegevens voor een Europese bankrekening (SEPA):

 • IBAN-nummer (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Nota Bene:  bij bankrekeningen in Midden- en Oost-Europa hebben wij alléén de gegevens van de benificiary bank nodig.
_______________________________________________________________________________________

Toelichting benodigde gegevens voor overige buitenlandse bankrekeningnummers:

 • Rekeningnummer van de begunstigde
 • Volledige naam en adres van de bank incl. postcode
 • Exacte tenaamstelling en adres van de rekeninghouder incl. postcode
 • BIC-code (voorheen SWIFT) van de bank (staat op het dagafschrift van uw bank vermeld)
 • Alle verdere bankcodes (bijvoorbeeld: sortcode, branchecode, etc.)
 • Overige gegevens die nodig zijn voor de betaling. Denk hierbij aan omschrijvingen zoals Private Transfer e.d.

______________________________________________________________________________________

Voor bankrekeningen in Nederland en Vlaanderen:

 • IBAN-nummer
 • De naam van de bank
 • Exacte tenaamstelling en woonplaats van de rekeninghouder

Nota Bene: wij verzoeken u om hierboven goed nota te nemen van de gegevens die wij nodig hebben. Het opgeven van onjuiste of incomplete gegevens kan tot gevolg hebben dat er vertraging ontstaat bij het uitbetalen van de basisfinanciering.

In dit vak kunt eventueel korte opmerkingen kwijt.

Besteding basisfinanciering

Graag in enkele regels weergeven aan welke posten u de basisfinanciering zou willen besteden.

Ter informatie

Wij willen u graag alvast op de hoogte brengen van het volgende. Wij hebben meer inzicht nodig in de besteding van de basisfinanciering. We willen daarom in de toekomst de verslaglegging in het online rapportageformulier structureren naar soorten uitgaven aan de hand van een aantal posten. Ook vragen wij u voortaan om in het rapportageformulier het restsaldo door te geven. De nieuwe manier van rapporteren gaat in bij de online rapportage over de basisfinanciering van 2021. Dus over een jaar. Toch maken wij deze voornemens nu alvast bekend.

Verrekening

Rapportage over de uitgaven basisfinanciering kan m.i.v. 2021 alleen nog in euro's. Bij een restsaldo dat hoger is dan 225 euro zullen wij het restbedrag (wat er over is minus 225 euro) in mindering brengen op de toe te kennen basisfinanciering in het daarop volgende jaar. De basisfinanciering van 2021 zal echter nog niet verrekend worden met het saldo van 2020.

Betalingsbewijzen en overzichtshulp

In verband met mogelijke financiële controles verzoeken wij u alle betalingsbewijzen gedurende vijf jaar te bewaren. U hoeft ze niet op te sturen. Op onze webpagina over de basisfinanciering kunt u inmiddels een Excel-documentje vinden dat kan dienen als hulpmiddel voor het bijhouden van de bestedingen. Dit documentje kunt u downloaden als u dat handig vindt.

Rapportage in 2020

In het rapportageformulier van 2020 bent u nog niet verplicht om op de nieuwe manier te rapporteren. U mag ook nog verslag doen op de manier zoals u dat gewend bent.

Verzenden:

Klik om te verzenden hieronder op de knop "Indienen".