Indonesië

Met Indonesië heeft de Taalunie een bijzondere taalrelatie. Het Nederlands is in Indonesië nog steeds een belangrijke bronnentaal in het academisch onderwijs, bv. in de rechtenstudie. Ook de belangstelling voor cursussen hedendaags Nederlands groeit. Daarom blijft de Taalunie het onderwijs Nederlands in Indonesië ondersteunen.

Het Nederlands speelt in Indonesië op veel plaatsen nog steeds een rol. Op universiteiten wordt Nederlands vooral aangeboden als bronnentaal en als beroepsgerichte taal. Daarnaast volgen veel studenten en andere belangstellenden algemene cursussen Nederlands.

De Taalunie beschikt over een dependance in Indonesië, het Erasmus Taalcentrum.

Universiteiten
Op Indonesische universiteiten wordt het Nederlands in drie vormen aangeboden:

  • als volwaardige studie aan de Universitas Indonesia;
  • als bronnentaal (ter ondersteuning van andere vakken) aan veel universiteiten;
  • als beroepsgerichte taal (bijvoorbeeld voor personen die in de toeristenbranche werkzaam zullen zijn) aan vier universiteiten.

Cursussen
Studenten en andere belangstellenden kunnen bij verschillende cursuscentra terecht voor algemene cursussen Nederlands. Het Erasmus Taalcentrum (ETC) in Jakarta is het belangrijkste centrum. Het biedt cursussen algemeen communicatief Nederlands en Nederlands voor specifieke doelgroepen. Per jaar volgen hier circa 1.500 cursisten een cursus Nederlands. Het ETC vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van het Taaluniebeleid in Indonesië en bevordert het Nederlandstalige cultuurgoed.

Het Erasmus Taalcentrum (ETC) is te bereiken via contactpersoon Kees Groeneboer, academisch adviseur Universitas Indonesia:
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Jakarta 12950, Indonesië
tel: + 62 21 525 05 07, fax: + 62 21 525 03 79
e-mail: erastaal@erastaal.or.id
website: www.erastaal.or.id

Lesmateriaal
De Taalunie stimuleert in Indonesië de studie van het Nederlands als vreemde taal, in het bijzonder voor speciale beroepsgroepen. Ook belangstelling voor het Nederlandse cultuurgoed wordt aangemoedigd. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, zijn twee dingen nodig:

  • opleiding van Indonesische neerlandici
  • ontwikkeling van specifiek lesmateriaal

Documentaire
"Waar ben je nou? Nederlands leren in Indonesië" is een korte videodocumentaire over het Nederlands in Indonesië. U vindt deze video bovenaan deze pagina (lengte: 16'42").

10 januari 2014