Informatie over de registratieprocedure

Onderzoekers, onderwijsadviseurs en lerarenopleiders die het beeldmateriaal willen gebruiken voor eigen professionalisering of die onderzoek willen doen naar de praktijk van het onderwijs Nederlands, bijvoorbeeld ten behoeve van verbetering ervan, kunnen toegang vragen tot de beeldenbank op Onderwijs Nederlands in Beeld.

Registratie via de TST-Centrale

Wie toegang wenst tot de beeldenbank, moet een aanvraag tot registratie indienen via de TST-Centrale van de Nederlandse Taalunie. Dat doet u als volgt:

1. Ga naar www.tst-centrale.org of klik hier

2. Klik op 'Inloggen' en kies voor de knop 'Registreren'. U kunt nu een account aanmaken op de TST-Centrale

3. Ga naar de Productencatalogus ('Producten') en zoek via 'Uitgebreid zoeken' naar 'Onderwijs Nederlands in Beeld'.

4. Klik op 'Productdetails'. In de fiche onder aan de pagina, kunt u een licentie kiezen en aanvragen. De licenties kunt u, indien gewenst, vooraf inkijken.

Als uw aavraag voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een licentieovereenkomst toegestuurd per mail. Indien u akkoord gaat met de inhoud van die licentie, kunt u deze ondertekenen en e-mailen naar servicedesk@tst-centrale.org of faxen naar + 31 70 365 98 18. U kunt de getekende licentie ook per post verzenden naar:

Nederlandse Taalunie/TST-Centrale Postbus 10595 2501 HN Den Haag

Wanneer wij de getekende licentie ontvangen hebben, ontvangt u een account die toegang geeft tot de beeldenbank op Onderwijs Nederlands in Beeld.

Een account is altijd persoonsgebonden en mag in geen geval worden doorgegeven aan derden.

We streven ernaar om uw account te bezorgen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de getekende licentieovereenkomst.

Rollen

U kunt zich registreren als 'bezoeker', 'redacteur' of 'corpusbeheerder'. Afhankelijk van de specifieke rol waar u voor kiest krijgt u toegang tot de verschillende functionaliteiten die deze omgeving biedt.

1. Bezoeker: De bezoeker heeft toegang tot het beeldmateriaal uit het Taalunie-corpus en kan dat materiaal doorzoeken, aan de hand van een voorgedefinieerde set labels.

2. Redacteur: De bezoeker heeft toegang tot het beeldmateriaal uit het Taalunie-corpus en kan dat materiaal ook doorzoeken, aan de hand van een voorgedefinieerde set labels. Daarnaast kan de redacteur zelf beschrijvingen maken, op basis van de bestaande labelset of van een eigen ontworpen labelset. Dat beschrijven gebeurt in een afgesloten, gepersonaliseerde omgeving. De beschrijvingen die een redacteur maakt, zijn enkel zichtbaar voor de redacteur. Mits toestemming van de corpusbeheerder kan de redacteur ook meewerken aan het beschrijven van nieuw beeldmateriaal dat de corpusbeheerder uploadde in zijn afgesloten, gepersonaliseerde omgeving.

3. Corpusbeheerder: De corpusbeheerder heeft toegang tot het beeldmateriaal uit het Taalunie-corpus en kan dat materiaal ook doorzoeken, aan de hand van een voorgedefinieerde set labels. Daarnaast kan de corpusbeheerder zelf beelden uploaden en beschrijvingen maken, op basis van de bestaande labelset of van een eigen ontworpen labelset. Hij kan hiertoe ook redacteurs uitnodigen. Het geüploade beeldmateriaal en de eigen beschrijvingen zijn enkel zichtbaar in een afgesloten, gepersonaliseerde omgeving. Indien het corpus en de beschrijvingen ook voor bredere groepen bezoekers van Onderwijs Nederlands in Beeld interessant zijn, kunnen de Nederlandse Taalunie en de corpusbeheerder gezamenlijk besluiten om het corpus en de beschrijvingen ook voor andere bezoekers toegankelijk te maken.

Voor elk van deze rollen is er een verschillende licentieovereenkomst.

Licentiekosten

Een licentie op Onderwijs Nederlands in Beeld is voorlopig kosteloos.

Vragen over uw licentie?

Indien u vragen heeft over uw licentieaanvraag of over een bestaande licentie, kunt u contact opnemen met de TST-Centrale van de Nederlandse Taalunie:

 

25 juni 2014