Kennisdossier meertaligheid in het onderwijs

De Taalunie heeft samen met Meertaligheid.be en Meertalig.nl het kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied (2019) samengesteld.

Het gaat in totaal om 24 vragen die vaker door beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders worden gesteld over dit onderwerp. Deze vragen zijn voorgelegd aan 8 taalwetenschappers, en door hen beantwoord op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. 

Doel

Het voornaamste doel van het dossier is om kennis te ontsluiten. Het gaat niet om beleidsaanbevelingen, maar om feitelijke informatie waarmee de Taalunie en haar partners het bredere maatschappelijke debat hopen te voeden.

Aanleiding

De aanleiding voor het bundelen van de vragen en antwoorden was het Taalunie Talendebat over ‘Meertaligheid in het onderwijs’ (2016). Toen bleek dat er over dit onderwerp meer vragen konden worden gesteld dan antwoorden gegeven.

27 juni 2019