Leeswijzer ALFA NT2

De Leeswijzer ALFA NT2 biedt een overzicht van 'wat is wat' en 'wie is wie' als het gaat om alfabetisering NT2 in Nederland en Vlaanderen.

De Nederlandse Taalunie stimuleert samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op alle terreinen die te maken hebben met onderwijs in en van het Nederlands. Soms wordt die samenwerking bemoeilijkt door de verschillen in bijvoorbeeld regelgeving, institutionele inbedding of terminologie in doelomschrijvingen. Dat geldt onder meer voor het Alfa NT2-onderwijs. Om deze aspecten inzichtelijker te maken, is in opdracht van de Nederlandse Taalunie deze Leeswijzer Alfabetisering NT2 gemaakt.

Auteurs: Willemijn Stockman (ROC Tilburg), Jeanne Kurvers (Tilburg University), Hilde Vanderheyden (AKOV) & Lieve Van Hoeteghem.

De teksten werden voor het laatst geactualiseerd in mei 2013 (Nederland) en in juni 2015 (Vlaanderen), op aangeven van respectievelijk Merel Borgesius en Kaatje Dalderop (Nederland) en Shalini Roppe en Liesbeth Van Schoote (Vlaanderen).

 

4 januari 2016