Literatuur op internet: DBNL

DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

 

In deze tijd is het van groot belang dat cultureel waardevolle teksten, zoals literatuur, digitaal beschikbaar zijn. Daarom werkt de Taalunie samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Breed bereik

De KB digitaliseert niet alleen romans, toneelstukken en gedichten, maar verzamelt ook zo veel mogelijk informatie daaromheen. De DBNL bevat onder meer artikelen, naslagwerken, besprekingen, biografieën, portretten, audio- en videofragmenten. Via deze digitale bibliotheek zijn ook teksten te raadplegen die niet meer in druk verkrijgbaar zijn. De Surinaamse literatuur heeft een aparte ingang.

Toepassingen

Het is belangrijk dat teksten op een verantwoorde manier worden gedigitaliseerd. Een wetenschappelijk verantwoorde digitale bibliotheek kan op een groot aantal manieren gebruikt worden. Zo is de digitale bibliotheek een uitstekende basis voor onderzoek en voor gebruik in het onderwijs. Maar ook de geïnteresseerde leek is welkom in de digitale bibliotheek.

De afdeling Digitalisering van de Koninklijke Bibliotheek verzorgt de digitaliseringsactiviteiten. 

 

 

20 juni 2017