Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in het Engels

In december 2009 werd in het café van de National Gallery in Londen A Literary History of the Low Countries gepresenteerd. Het boek bevat bijdragen van onder meer Frits van Oostrom, Herman Pleij, Ton Anbeek, Anne Marie Musschoot en Jaap Goedegebuure en werd geredigeerd door Theo Hermans, hoogleraar Nederlands aan het University College London.

Het boek is een bewerking van Histoire de la littérature néerlandaise, dat tien jaar geleden verscheen. Het Franse naslagwerk werd grondig herzien, geactualiseerd en verrijkt met veel illustraties en kaarten. Aangevuld met een complete lijst van alle Engelse vertalingen van de Nederlandstalige literatuur en een uitgebreid register, is dit boek hét standaardwerk voor de komende decennia. Voordien moesten Engelstalige geïnteresseerden het doen met een overzicht van onze literatuur door R. P. Meijer, dat verscheen in 1971.

Vertalingen

Tijdens de presentatie in Londen waren er toespraken van Paul Binding, auteur en recensent van The Times en specialist Nederlandstalige literatuur en van Betsy Wieseman, curator Nederlandse schilderijen bij de National Gallery. De voordrachten onderstreepten het belang van een Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in het Engels. Wieseman vertelde hoe het lezen van de geschiedenis haar begrip van de 'wereld achter' de 17de eeuwse Nederlandse schilderijen heeft verdiept. Paul Binding sprak over verschillende Nederlandstalige auteurs uit de afgelopen eeuw die zijn vertaald in het Engels - waaronder Couperus, Claus en Nooteboom en over hun receptie in Engeland.

Andere talen

In 2006 verscheen een Geschiedenis van de Nederlandstalige Literatuur in het Duits: Niederländische Literaturgeschichte. Een Italiaanse geschiedenis is in voorbereiding. De publicatie van A Literary History of the Low Countries onderstreept de buitenlandse belangstelling voor de Nederlandstalige literatuur. Talloze Nederlandse en Vlaamse auteurs werden de afgelopen jaren met groot succes vertaald, van Turkije tot de Verenigde Staten. Hierdoor is de interesse gegroeid voor de literaire traditie waar deze schrijvers uit voortkomen.

A Literary History of the Low Countries is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Nederlandse Taalunie, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

22 oktober 2012