Wereld in woorden - Frits van Oostrom

Kaft Wereld in woorden

Op 8 februari 2013 verscheen Wereld in woorden. De Middeleeuwen deel II, 1300-1400 van Frits van Oostrom, deel 1-II van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur verschenen.

Wereld in woorden opent een compleet nieuw venster op de roemruchte veertiende eeuw: de eeuw van de pest – waaraan Europa bijna de helft van zijn inwoners verloor – en nog veel meer van binnen en van buiten komend onheil. Maar ook een eeuw van grote creativiteit – zoals blijkt uit de Nederlandse literatuur in deze periode, door Frits van Oostrom opnieuw tot leven gebracht.

Wereld in woorden is onderdeel van de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, een initiatief van de Nederlandse Taalunie. De verschillende delen beschrijven de literatuur uit Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot 2005. De reeks zal in 2014 compleet zijn met een deel over de 18e eeuw, een deel over de periode 1900 tot 1945 en een afsluitende verantwoording.

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur is geschreven als doorlopend verhaal dat alle recente vondsten en de nieuwste wetenschappelijke inzichten bevat. De reeks is niet alleen bedoeld voor Neerlandici maar spreekt ook een breder publiek aan. De reeks wordt uitgegeven door Bert Bakker. Distributie in België wordt verzorgd door Standaard Uitgeverij.

Downloads
20 mei 2014