Meertaligheid

meertaligheid

Meertaligheid is de vaardigheid van iemand om meerdere talen te gebruiken. Dat kan door zelf meerdere talen te spreken of te schrijven, maar ook door meerdere talen te verstaan of te lezen. Vandaag de dag is meertaligheid  meer dan ooit een realiteit. Op veel plaatsen en in diverse situaties worden meerdere talen door elkaar gebruikt. Wat betekent dat voor het Nederlands?

Standpunt Taalunie

Meertaligheid is een verrijking voor mens en maatschappij en vormt voor het Nederlands zelf geen bedreiging. Onze taal kan perfect gedijen tussen tal van andere talen, zolang ze zelf maar in alle maatschappelijke situaties kan worden gebruikt en niet één-op-één in concurrentie wordt geplaatst met één enkele andere taal, zoals het Engels. Als we aan andere talen dan het Nederlands denken, moeten we ons vooral niet tot het Engels beperken. Met Engels alleen red je het niet in de wereld en verlies je de meerwaarde van tal van andere talen uit het oog.

In een wereld waarin meerdere talen naast elkaar worden gebruikt, is het van belang ook echt meerdere talen te beheersen en kan ook een middelgrote taal als het Nederlands gemakkelijk overeind blijven staan.

Voor de Taalunie moet het Nederlands in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs centraal blijven staan. Er moeten bij voorkeur meerdere vreemde talen naast het Nederlands worden aangeboden, zodat er niet één andere taal centraal kan komen te staan, zoals het Engels, en de maatschappelijke positie van het Nederlands zelf in het gedrang kan brengen.

Samen met kennisinstellingen uit Nederland en Vlaanderen heeft de Taalunie een positionpaper over luistertaal geschreven om meertaligheid op een laagdrempelige manier te stimuleren. De Taalunie nodigt organisaties uit diverse sectoren uit dit positionpaper mee te ondertekenen. 

Algemene websites

Algemene publicaties

Europees beleid

Onderwijs en educatie

België

Nederland

Suriname en Caribische eilanden

Europa

Werkvloer

15 maart 2018