Nederlands en andere talen

De Taalunie streeft ernaar dat het Nederlands en andere talen zich in de praktijk evenwichtig ten opzichte van elkaar verhouden, zodat ze allemaal naast elkaar kunnen worden gebruikt. Dat geldt ook voor het Nederlands en andere talen in Europa.

15 november 2018