Nederlands en andere talen in de praktijk

Taal speelt in alle maatschappelijke situaties en sectoren een belangrijke rol. De keuze voor het Nederlands en/of andere talen heeft een grote impact op de mensen die erbij betrokken zijn en de samenleving als geheel. De Taalunie denkt daarom mee na over hoe in specifieke maatschappelijke situaties en sectoren met het Nederlands en andere talen kan worden omgegaan.

Taal en economie

Een verkenning naar de taalsector in het Nederlandse taalgebied heeft heel wat nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld wie zoal een talig beroep uitoefent en met welke andere sectoren de taalsector verweven is. Deze verkenning is op verzoek van de Taalunie uitgevoerd door de Taalstudio in Amsterdam in samenwerking met de Taalsector in Gent en Left Consultancy in Paramaribo.

Wilt u het rapport ontvangen? Mail dan naar info@taalunie.org.

Taal en nieuwkomers

De Taalunie werkt aan een advies over taal en nieuwkomers. Dit gebeurt op vraag van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie. Het Algemeen Secretariaat trekt hiervoor samen op met de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Met een ambtelijke werkgroep is ook afgestemd over de inhoudelijke vragen die door een werkgroep van experten zullen worden beantwoord. Op dit moment wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een e-mail naar info@taalunie.org.

Taal en wetenschap

Uit het onderzoek naar de Staat van het Nederlands in 2017 blijkt dat er in het Nederlands nauwelijks nog wetenschappelijk wordt gepubliceerd. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het Nederlands als wetenschapstaal. Samen met diverse partijen wordt een nieuw platform ingericht waarop taalkundigen weer meer kennis en informatie met elkaar zullen kunnen delen in het Nederlands.

Wilt u op de hoogte blijven van dit platform? Stuur een e-mail naar info@taalunie.org.

13 december 2018