Nederlands en andere talen in Europa

Om het gebruik van het Nederlands in de Europese Unie te behouden en waar mogelijk nog te versterken, neemt de Taalunie de belangenbehartiging van onze taal op zich. Zo is de Taalunie stichtend lid van de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) en partner van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva). Door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het Europese beleid, kunnen waar nodig acties worden ondernomen om te blijven waken over de positie van het Nederlands.

De Europese Unie promoot de meertaligheid van Europeanen. De Taalunie sluit zich hierbij aan vanuit de wetenschap dat het Nederlands binnen die Europese meertaligheid een stevige positie kan behouden. De Taalunie zet daarom mee in op laagdrempelige manieren om meertalige communicatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van luistertaal. Samen met de LaRa-groep en diverse partners heeft de Taalunie hierover een positionpaper geschreven bij de geactualiseerde Europese Vaardighedenagenda.

Lees meer over luistertaal en de positionpaper inzake de Skills Agenda van de Europese Commissie

13 december 2018