Samenwerking met Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika wordt onder meer Afrikaans gesproken, dat historisch met het Nederlands is verwant. In 2010 ondertekenden de Taalunie en Zuid-Afrika een intentieverklaring tot nadere samenwerking in diverse talige contexten, zoals lezen, vertalen en beleid. Momenteel wordt op de volgende vlakken samengewerkt:

Onderwijs

Sinds 1994 ondersteunt de Taalunie de gezamenlijke studie van het Nederlands en Afrikaans aan diverse Zuid-Afrikaanse universiteiten.

Taalinfrastructuur

Na diverse projecten op het terrein van taal- en spraaktechnologie, in zowel Zuid-Afrika zelf als het Nederlandse taalgebied, ligt nu de focus op het Taalportaal met grammaticale beschrijvingen van talen. Na het Afrikaans wordt ernaar gestreefd nu ook twee andere Afrikatalen hierop aan te laten sluiten . Een betere beschrijving van deze talen kan helpen ook de taalgebruikers ter plaatse beter te ondersteunen.

Talige cultuur

De Taalunie maakt de ontmoeting tussen en de uitwisseling van Nederlandstalige en Zuid-Afrikaanse artiesten mogelijk. In het Nederlandse taalgebied worden het Festival voor het Afrikaans en de Week van de Afrikaanse Roman ondersteund, in Zuid-Afrika het Woordfees. Op dit moment wordt onderzocht hoe deze talige culturele samenwerking vastere vorm kan krijgen en of er nog andere projecten aan kunnen worden toegevoegd.

13 december 2018