Mijn NVT

Digitale leermiddelen
De Taalunie zet in op docentenprofessionalisering en levenslang leren om de kwaliteit van het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal te ondersteunen en te versterken.

NVT-lesgevers investeren veel tijd en expertise in het aanpassen van bestaand lesmateriaal of het ontwerpen van eigen materiaal en toetsen. De Taalunie ondersteunt de lesgevers en leerders door ervoor te zorgen dat er voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal voldoende lesmateriaal beschikbaar is. Dit kunnen leerboeken zijn, maar ook digitaal materiaal.

Daarom investeert de Taalunie in:

1. een overzicht van bestaande digitale leermiddelen die ook geschikt zijn voor NVT-onderwijs en
2. het digitale kennis- en uitwisselingsplatform Mijn NVT.

1. Bestaande digitale leermiddelen

De Taalunie geeft een overzicht van een beperkt aantal websites met leermiddelen die geschikt zijn voor het onderwijs NVT. Sommige websites zijn mede tot stand gekomen door  financiering van de Taalunie. De Taalunie werkt samen met leerkrachten en docenten uit het NVT-veld aan een uitgebreidere versie. In de loop van 2020 zal die versie beschikbaar zijn.
Ga naar het overzicht van digitale leermiddelen

2. Mijn NVT: kennis- en uitwisselingsplatform

Mijn NVT is het online platform dat de Taalunie heeft ontwikkeld voor studenten en docenten Nederlands als vreemde taal (NVT) buiten het taalgebied, en voor onderzoekers en vertalers. Via Mijn NVT kunt u als NVT-docent relevante informatie uitwisselen, ervaringen, documenten en lesmateriaal delen en contact leggen met docenten, studenten, onderzoekers en vertalers die ook bezig zijn met Nederlands als vreemde taal.

Bezoek Mijn NVT
Klik hier om Mijn NVT te bezoeken. U kunt gratis lid worden en een profiel aanmaken.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Een aantal voordelen van het delen en hergebruiken van eigen leermiddelen zijn: tijdwinst, hogere kwaliteit door feedback van collega’s, inspiratie, meer samenwerking, docentenprofessionalisering en profilering als expert. Een platform voor en door docenten NVT over de hele wereld.

Mijn NVT is ontwikkeld na onderzoek onder NVT-docenten wereldwijd en rondetafelgesprekken met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Hieruit bleek er behoefte te zijn aan een online platform om zelfgemaakte leermaterialen te kunnen delen en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Vragen en opmerkingen?
Met vragen of suggesties over digitale leermiddelen en Mijn NVT kunt u terecht op mijnnvt@taalunie.org.

12 december 2019