Wetenschappelijke bronnen Taalpeil 2012

Rapportage onderzoek

Er is onderzoek uitgevoerd onder 800 Nederlanders en Vlamingen. Daarvan is een rapportage beschikbaar.

Media geven het taalvoorbeeld niet (meer)

Voor correct taalgebruik in de  Nederlandse en Vlaams kranten staan in de eerste plaats de eindredacties in. Enkel bij de Volkskrant (NL) heeft men nog een heuse ‘taalbewaker’.

Belsack, Els (2007-2008). Het taalbeleid in de Nederlandse media: analyse van het huidige taalbeleid van de grootste Nederlandse kranten en een vergelijking met de Belgische dagbladen. Masterproef VUB.

Vlaamse journalisten denken dat lezers minder vertrouwen hebben in een krant die slordig omspringt met taal. Toch lees je wel in de krant dat er op tien jaar tijd iets is veranderd of dat een staking uitbreiding neemt.

Boer, Sandra van den. Nederlands in de Vlaamse media. Over tussentaal en woordkeuze. Ongepubliceerd eindwerk journalistiek Christelijke Hogeschool Ede.

De VRT wil de norm voor standaardtaal zijn en blijven. De omroep hanteert daarom een aantrekkelijke, duidelijke en correcte standaardtaal. Wat daaronder wordt verstaan staat in het taalcharter.

Hendrickx, Ruud. Taalcharter 1998. Versie 2007

Bij een studie naar taalgebruik onder een aantal Vlaamse televisiepresentatoren bleek Goedele Liekens het ‘tussentaligst’ te spreken, gevolgd door Ben Crabbê3, Rani De Coninck en Michiel De Vlieger. Wat kunnen de oorzaken zijn?

Lefevere, Elien (2010-2011). Tussentaal in de Vlaamse media. Een onderzoek naar het taalgebruik van televisiepresentatoren. Masterproef UGent.

Kranten kiezen voor eenvoud

De schrijfstijl in kranten is vereenvoudigd, vooral vanaf 1988. De woorden en de zinnen zijn korter geworden, er zijn minder bijzinnen en die zijn ook nog eens korter. Ook worden er minder bijvoeglijke naamwoorden, hulpwerkwoorden en passieve zinnen gebruikt.

Geeraerts, Dirk (2005). Vereenvoudiging in de krantentaal. In Philippe Hiligsmann, Guy Janssens and Jef Vromans (eds.), Woord voor woord, zin voor zin. Liber amicorum Siegfried Theissen 117-129. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

De ergste ergernissen

Veel mensen ergeren zich dagelijks groen en geel aan het taalgebruik van anderen. Wie maakt zich het drukst over zulke ‘foute’ taal? En welke constructies kunt u maar beter vermijden als u geen irritatie wilt wekken?
http://www.kennislink.nl/publicaties/stenen-des-aanstoots

Welke taalfouten vindt men het ergerlijkst?
http://www.vrt.be/taal/de-vijf-ergerlijkste-taalfouten

Het internet: de taalversnipperaar?

Een overzicht van het gebruik van talen op het internet

Overzicht van het gebruik van talen voor wikipedia’s

Overzicht van het gebruik van talen op twitter

Nederland Twitterland

Het aantal nieuwe accounts op Twitter is het afgelopen jaar afgenomen. Daarmee lijkt de groei van Twitter in Nederland af te vlakken.

Cijfers over de omvang van het ‘social media gebeuren’ in België (8 mei 2012).

Het Nederlands staat in de top 10 van meest gebruikte talen op twitter

Downloads
29 oktober 2012