Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO)

Netwerk Begrijpelijke Overheid

Begrijpelijke taal duurzaam onder de aandacht brengen van de overheid. Met dat doel is het Netwerk Begrijpelijke Overheid in het leven geroepen. Het netwerk is een initiatief van de Taalunie en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland.

Samenbrengen - Samenwerken

Het netwerk brengt overheidsinstellingen in Nederland en België samen om de samenwerking rond begrijpelijke taal te bevorderen. Het gaat hierbij om het uitwisselen van informatie en ervaringen, het delen van modellen en instructies en het uitwerken van gezamenlijke acties en beleid. Zo wil het netwerk ertoe bijdragen dat begrijpelijkheid een permanent aandachtspunt wordt bij alle overheidsinstellingen in het hele Nederlandse taalgebied.

Het netwerk beschikt daarnaast over een digitaal contactforum/platform op OnsCommunicatieRijk. Niet-medewerkers van de Nederlandse Rijksoverheid kunnen via de Taalunie toegang krijgen. 

Op 23 november 2017 was de tweede bijeenkomst van het Netwerk Begrijpelijke Overheid, met onder meer succesvolle voorbeelden van begrijpelijke taal in Noorwegen en recente initiatieven uit Vlaanderen en Den Haag. Bekijk het nieuwsbericht met links naar presentaties en een uitgebreid verslag.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Johan Van Hoorde (senior adviseur), telefoonnummer +31 (0)70 311 71 55Externe organisaties voor begrijpelijke taal

Bij het Netwerk Begrijpelijke Overheid zijn diverse partijen en organisaties betrokken:

Federatie van 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Opleidingen voor volwassenen in taal, wiskunde, ICT en maatschappijoriëntatie.

Website voor communicatieprofessionals rond overheidscommunicatie.

DPC ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.

Informatie, advies en tips over helder communiceren voor medewerkers van de Vlaamse overheid. 

Het radioprogramma 'Hautekiet' startte begin 2015 met de Heerlijk Helder-campagne. Doel: recht maken wat krom is, namelijk de vaak nodeloos onbegrijpelijke communicatie van politici, juristen, overheidsdiensten, banken, dokters en musea.

Kortom verenigt meer dan 1100 communicatieprofessionals die werken in de sector van overheids- en socialprofitcommunicatie.

Jaarlijkse prijs voor de beste overheidsbrief voor een individuele burger.

Onderzoeksprogramma naar factoren die de begrijpelijkheid van communicatie beïnvloeden en hoe deze inzichten in effectief advies kunnen worden omgezet.

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland.

De stichting maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing.

Stichting Makkelijk Lezen keurt teksten op leesbaarheid. De beoordelaars doen dit voor de keurmerken Makkelijk Lezen (boeken) en Gewone Taal (informatie). 

De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid voor burgers en overheid.

Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.


Algemene publicaties


Nieuwsberichten (archief)

6 juni 2018