Normalisatie

Normalisatie, een kwestie van goede afspraken

Veel mensen kennen de ISO 9000-reeks wel: internationale afspraken op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. En iedere elektrotechnicus in Nederland kent NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Voor ieder vakgebied waarvoor normen bestaan wordt ook de daarin gebruikte terminologie vastgelegd.

12 november 2012