NT2-beginnersdoelen

Doelgericht uit de startblokken. Anderstalige volwassenen leren Nederlands sneller en beter als ze dat wat ze leren in de les ook direct in hun dagelijks leven kunnen toepassen. 

Daarom moet het NT2-onderwijs rekening houden met de rollen van inburgeraars in de maatschappij.

Deze website biedt inspiratie en advies voor cursusorganisatoren, docenten, intakers en materiaalontwikkelaars die in de lessen Nederlands aan anderstalige volwassenen maatwerk willen bieden dat uitgaat van de rollen van cursisten in hun dagelijks leven en de specifieke kennis van het Nederlands die zij daarvoor nodig hebben. 

In Nederland en Vlaanderen volgen jaarlijks duizenden anderstaligen cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). Ze willen Nederlands leren om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, een bedrijf op te zetten, kinderen op te voeden, te studeren, enz.. De leerbehoeftes van deze mensen lopen sterk uiteen.

Voor de meeste cursisten zullen taalcursussen die rekening houden met hun leerbehoeftes het meeste opleveren. Veel cursisten die Nederlands leren worden sterker gemotiveerd als ze dat wat ze leren direct in hun dagelijks leven kunnen toepassen. De taal wordt dan ook zinvol buiten de les. En doordat ze de taal direct kunnen gebruiken, oefenen ze die, wat het leerproces versnelt. Het loont dus om in de taallessen rekening te houden met de verschillende rollen die cursisten in het dagelijks leven op zich nemen: ondernemer, student, werkzoekende, werknemer, opvoeder, enz..

Deze website biedt:

>Maatwerk voor beginners. Waarom maatwerk op basis van rollen direct vanaf de start.

>Meer soorten maatwerk. Naast maatwerk op basis van rollen zijn er andere manieren om maatwerk aan te bieden.

>Opleidingsprofielen NT2. Wat zeggen de Vlaamse opleidingsprofielen NT2 voor het volwassenenonderwijs over maatwerk op basis van rollen.

>Leerdoelencatalogus. Een catalogus met mogelijke rollen en daaraan gerelateerde leerdoelen.

>Maatwerk organiseren. Suggesties om maatwerk op basis van rollen te organiseren, met informatie over de intake van cursisten, de samenstelling van groepen, evaluatie, docentvaardigheden, uitgewerkte lesmodellen, voorbeeldmateriaal, maatwerkhoeken en doos op rollen.

>Doos op rollen. Een verzameling van voorbeelden van lesactiviteiten speciaal ontwikkeld voor het werken in maatwerkhoeken.

>Referentiekaders. Relevante referentiekaders om de moeilijkheidsgraad van lesactiviteiten of een cursus te bepalen.

13 december 2019