Artikelen

Over maatwerk voor beginners op basis van rollen in het NT2-onderwijs is in verschillende artikelen en publicaties geschreven. Een overzicht.

De Doos die het verschil maakt. Project 1: Maatwerkhoeken/Doos op rollen.  J. Drijkoningen, Les, jaargang 2012, nummer 180 - samenvatting

Taalunieproject Maatwerkhoeken NT2 genomineerd voor Lestrofee 2012, taalunieversum, 12/11/2012 - nieuwsbericht

Doos op rollen. De maatwerksite van de Nederlandse Taalunie.  E. Halewijn & A. De Schryver, Les, jaargang 2009, nummer 159 - samenvatting

'Professioneel geprofileerd?' Een rendementstudie van het NT2-aanbod binnen CVO met inbegrip van een evaluatie van de opleidingsprofielen. Hoofdstuk 4.2.3: Acties van de Nederlandse Taalunie: behoeftegericht werken en maatwerk gaan hand in hand.  Redactie: Inge Schuurmans en Carine Steverlynck. Brussel: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming - Onderwijsinspectie (juni 2008) - download het rapport [pdf]

Ambassadeurs voor maatwerk in actie. Lies Houben, Les, jrg. 25, nummer 148, p. 20-22 - download het artikel [pdf - 833kB]

Doelgericht uit de startblokken.  Katrien Bultynck & Elwine Halewijn, Les, jrg. 24, nummer 141, p. 6-9 - download het artikel [pdf - 1075kB]

Alles op rollen? Doelgericht werken voor beginnende NT2-cursisten in praktijk.  Lies Houben, in Van A tot Z, jrg. 15, nr. 3/4, p. 3 - download het artikel [pdf - 156kB]

18 augustus 2014