Leerdoelencatalogus

De leerdoelencatalogus is ontwikkeld om het NT2-onderwijs te kunnen richten op de behoeften en mogelijkheden van de cursist op basis van rollen in de maatschappij. Daarin worden de mogelijke leerdoelen voor beginners opgedeeld volgens de rollen die iemand in het dagelijks leven verricht.

Van de catalogus zijn een Nederlandse en een Vlaamse versie gemaakt omdat de terminologie soms verschilt en contact met officiële instanties soms anders verloopt. Op hoofdlijnen komen ze overeen.

Nederlandse leerdoelencatalogus

Vlaamse leerdoelencatalogus

Gebruik catalogus

De catalogus kan nuttig zijn bij:

  • de intake van een cursist
  • de ontwikkeling en bijsturing van een cursus
  • het gebruik van portfolio's in de opleiding

Verantwoording

Bij het opstellen van de leerdoelencatalogus is gebruik gemaakt van het werk van Sardes voor laagopgeleide allochtone opvoeders, Nederlands op de Werkvloer van het ITTA van de Universiteit van Amsterdam, het toenmalige praktijkonderdeel van het Nederlandse Inburgeringsexamen (ITTA, Cito, Bureau ICE) en de Instaptoetsen 1.2  van het CTO van de KU Leuven.

18 augustus 2014