Maatwerk organiseren

Maatwerk op basis van rollen kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Dit onderdeel bevat tips, werkvormen en uitgewerkte materialen die helpen bij het organiseren van doelgericht NT2-onderwijs op basis van de rollen die cursisten in het dagelijks leven vervullen.

Om het NT2-onderwijs te laten aansluiten bij de rollen van cursisten in hun dagelijks leven en de doelen waarvoor zij het Nederlands willen gebruiken, moeten de rollen als uitgangspunt gebruikt worden in de vormgeving van het onderwijs. Dit begint al bij de intake van cursisten. Ook bij de groepssamenstelling moet over de rollen worden nagedacht. Verder stelt het werken met rollen eisen aan de lespraktijk, de evaluatie van de taalverwerving en aan de vaardigheden van docenten.

18 augustus 2014