Meer soorten maatwerk

Rekening houden met leerbehoeften die voortkomen uit de rollen en taken in het dagelijks leven van cursisten is een vorm van maatwerk. Deze website focust op dit aspect van maatwerk. Toch is het belangrijk om ook op andere manieren maatwerk te bieden.

Cursisten hebben immers heel verschillende achtergronden: laag- en hoogopgeleid, jong en oud, werkend of werkzoekend, diverse etnische, culturele en socio-economische achtergronden, nieuwkomers en oudkomers, enz.. Leertrajecten dienen rekening te houden met verschillen tussen cursisten:

1.     de doelen en interesses waarmee anderstaligen onderwijs volgen

2.     het leertempo van de deelnemers

3.     de leerstijl(en) van de deelnemers

4.     de onderwijsachtergrond van de deelnemers

5.     eerder verworven competenties van de deelnemers

6.     de praktische mogelijkheden van deelnemers tot het volgen van intensief of extensief onderwijs en dag- of avondlessen, in verband met zorgtaken, werk, kinderopvang, enz.

In het ideale geval zijn er ook meerdere startmogelijkheden voor cursisten. 

18 augustus 2014