Referentiekaders voor leertrajecten NT2

Wie een cursus opzet voor beginnende NT2-leerders doet er goed aan om de moeilijkheidsgraad ervan vast te stellen met behulp van een referentiekader.

Hierdoor wordt het gemakkelijker om het aanbod aan te passen aan het taalbeheersingsniveau van de cursisten. Bovendien kun je aan de hand van een referentiekader duidelijker beschrijven hoever cursisten staan in het traject: wat kan iemand al en op welk niveau? Hier leest u meer over de meest gangbare referentiekaders voor het NT2-onderwijs aan volwassenen.

Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK)

Dit referentiekader van de Raad van Europa wordt in het talenonderwijs in heel Europa gebruikt. Het geeft een beschrijving van de verschillende niveaus van taalbeheersing die iemand doorloopt die een vreemde taal leert. Het ERK zorgt ervoor dat niveaus beter vergeleken kunnen worden. Het beschrijft aan de hand “can-do-statements” wat iemand op een bepaald niveau kan doen met de nieuwe taal. Het ERK vormt ook de basis van de onderstaande Vlaamse en Nederlandse referentiekaders. Op de website erknederlands.org van de Nederlandse Taalunie leest u meer over het ERK en gebruik in het NT2-onderwijs.

> naar erknederlands.org

Raamwerk NT2 (Nederland)

Het Raamwerk NT2 maakt onderdeel uit van een reeks producten die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ontwikkeld in het kader van het project ‘Naar een portfolio NT2’. Het Raamwerk NT2 is de standaard om vorderingen te meten.

Het is een bewerking van de niveaubeschrijvingen in het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. 

>download Raamwerk NT2 [pdf]

Opleidingsprofielen NT2 (Vlaanderen)

In Vlaanderen wordt in de opleidingsprofielen NT2 voor het secundair volwassenenonderwijs die in 2014 zijn vastgesteld uitgegaan van domeinen en rollen als deel van de basiscompetenties. De vier domeinen die worden gehanteerd komen uit het Europees referentiekader: het persoonlijke domein, het publieke domein, het professionele domein, en het educatieve domein. Voor de rollen wordt gerefereerd aan de rollen op deze website. Het centrum en de cursisten worden geacht regelmatig samen de leertrajecten van de cursisten in kaart te brengen, en daarbij te bepalen in welke domeinen de cursisten Nederlands nodig zullen hebben en welke rol(len) zij in het Nederlands zullen opnemen. De focus ligt op minimaal twee domeinen. In elk domein worden minimaal twee rollen aangebracht die verschillend zijn van de rollen uit het andere domein. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

>naar Opleidingsprofielen NT2

 

28 februari 2020