Verantwoording

Deze website en de daaraan gekoppelde instrumenten zijn ontwikkeld in het kader van het project 'Kader Concretisering Maatwerk NT2', dat werd opgezet en gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB en VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, tegenwoordig Syntra Vlaanderen) hebben bijgedragen aan de financiering.

Looptijd

Het project liep van 2005 tot 2011. De informatie is in 2014 geactualiseerd.

Uitvoerders

De opdracht is in Nederlands-Vlaamse samenwerking uitgevoerd door:

ITTA en CTO hebben in een apart project 'Ambassadeurs voor Maatwerk' ook verschillende proeftrajecten uitgezet met organisaties in het volwassenenonderwijs. Om meer te weten te komen over het aanbieden van leertrajecten op maat voor beginnende NT2-cursisten kunt u contact opnemen met de ambassadeurs.

> Ambassadeurs voor maatwerk

Feedback

Tussentijdse producten werden voor feedback voorgelegd aan een groot aantal Nederlandse en Vlaamse deskundigen tijdens twee expertmeetings en een bijeenkomst van het Platform Volwassenenonderwijs van de Nederlandse Taalunie.

Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van input van (oud)inburgeraars in een bijeenkomst van (oud)inburgeraars georganiseerd door de Nederlandse Taalunie en in gesprekken met inburgeraars via de onthaalbureaus van Antwerpen en Brussel.

15 juli 2014