Onderwijs Nederlands in beeld

Onderwijs Nederlands in Beeld is een verzameling van gefilmde lessen taal en lezen in het basisonderwijs en Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 

Onderwijs Nederlands in Beeld is bedoeld voor professionals die zicht willen krijgen op specifieke aspecten van het taalonderwijs, maar niet de gelegenheid hebben om daarvoor veel lessen te bezoeken. De gefilmde lessen zijn verzameld in een beeldenbank en kunnen tot op fragmentniveau doorzocht worden op verschillende aspecten zoals onderwezen taaldomeinen, didactische fasen en toegepaste didactieken.

Het beeldmateriaal is interessant voor wetenschappelijk onderzoekers in het kader van hypothesevorming of voor lerarenopleiders en onderwijsadviseurs die ter voorbereiding van een cursus of training zicht willen krijgen op specifieke situaties in de onderwijspraktijk.

 • Onderwijs Nederlands in Beeld geeft inzicht in hoe het taalonderwijs/onderwijs Nederlands er in de praktijk uitziet. Lees meer over aanleiding en doel van het project, spreiding van het beeldmateriaal, totstandkoming van het beschrijfmodel en over de projectgroep
 • In de beeldenbank vindt u 84 lessen uit Nederland en Vlaanderen uit de laatste twee leerjaren van het basisonderwijs en de eerste vier leerjaren van het voortgezet/secundair onderwijs. U kunt deze doorzoeken tot op fragmentniveau. De beeldenbank is toegankelijk na registratie.

  Bekijk de beeldenbank
 • Over en naar aanleiding van het beeldmateriaal en de beschrijvingen in Onderwijs Nederlands in Beeld zijn  publicaties verschenen die inzicht geven in de praktijk van het taalonderwijs/onderwijs Nederlands in basis- en voortgezet onderwijs. Een overzicht.

  Lees meer »
 • MEEWERKEN AAN HET PROJECT?
  Willen u of uw organisatie meewerken aan het project? Heeft u een verzameling lessen die opgenomen mogen worden in de databank? Of heeft u suggesties om Onderwijs Nederland in Beeld te verbeteren? Dan kunt u partner worden in het project.

  Lees meer »

 

25 juni 2014