Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

Iedereen taalcompetent! Dat is de titel van de visietekst van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. De tekst gaat in op de vraag hoe het onderwijs Nederlands eruit zou moeten zien om maximaal in te kunnen spelen op de uitdagingen die onze complexe, hyperdiverse en meertalige 21ste-eeuwse samenleving aan ons stelt. 

In de visietekst wordt een boeiend, ambitieus en eigentijds onderwijs Nederlands bepleit dat duurzaam is en aansluit bij wat leeft in de 21ste eeuw. Een onderwijs Nederlands waarin werken aan de ontwikkeling van taalcompetentie centraal staat. Een onderwijs Nederlands waarin dus aandacht is voor én kennis van/over het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur én voor vaardigheden in het Nederlands én voor het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder.

De tekst wil een bron van inspiratie zijn en een overkoepelend kader bieden voor eenieder die betrokken is bij de vernieuwing van het curriculum voor Nederlands in Vlaanderen en Nederland.

De tekst werd op 25 januari 2017 aangeboden aan het Comité van Ministers van de Taalunie.

Op deze pagina vindt u:

9 maart 2017