conferentie 2010

logo2010.jpg

Op 9 en 10 december 2010 organiseerde de Nederlandse Taalunie in het conferentiecentrum Bovendonk (Hoeven) voor de eerste keer een tweedaagse conferentie over vernieuwingen in het onderwijs Nederlands.

Doel van de conferentie was om inzicht te krijgen in hoe gewenste veranderingen in het taalonderwijs in de praktijk vorm kunnen krijgen. De inhoud werd verzorgd door onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen die, aan de hand van casussen uit de eigen praktijk, kennis en ervaringen uitwisselden over wat werkt en wat niet. Deze werden gepresenteerd en besproken in 12 workshops en 5 posterpresentaties. De casussen vormden de aanleiding voor debatten over succesfactoren van en aandachtspunten bij de implementatie van vernieuwingen.

De implementatieconferentie was bedoeld voor al wie zich professioneel bezighoudt met het invoeren van vernieuwingen in het taalonderwijs Nederlands in het basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs (onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders, onderzoekers, schooldirecteuren, taalcoördinatoren, onderwijsinspecteurs, etc.).

In totaal namen 58 mensen deel aan de conferentie, waarvan 48 mensen beide dagen.

Downloads
14 maart 2013