conferentie 2011

Logo implementatieconferentie 2011

Op 8 en 9 december 2011 organiseerde de Nederlandse Taalunie voor de tweede keer een tweedaagse werkconferentie over vernieuwingen in het onderwijs Nederlands.

Tijdens de conferentie stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe begeleid je een school zodanig dat de gewenste vernieuwing tot stand komt?
  • Waar loop je tegenaan?
  • Hoe krijg je ook de sceptische leerkrachten mee?
  • Hoe zorg je ervoor dat de vernieuwing beklijft nadat de begeleiding afloopt?

De implementatieconferentie was bedoeld voor al wie zich professioneel bezighoudt met het invoeren van vernieuwingen in het taalonderwijs Nederlands in het basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs (onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders, onderzoekers, schooldirecteuren, taalcoördinatoren, onderwijsinspecteurs, etc.).

Downloads
14 maart 2013