Auteurs en verantwoording

Door wie zijn de onderzoeken beschreven?


Voortgezet/secundair onderwijs | 1969-1997

cover van Het schoolvak Nederlands onderzocht Alle beschrijvingen en analyses van onderzoeken uit het voortgezet/secundair onderwijs verricht tot begin 1997 komen uit het boek Het schoolvak Nederlands onderzocht van drs. Mariëtte Hoogeveen en dr. Helge Bonset, (1998, Garant). Dit boek is uitverkocht, en gaat niet meer in herdruk.

Voortgezet/secundair onderwijs | 1997-2002
Voor de beschrijving van de onderzoeken uit het voortgezet/secundair onderwijs van 1997 tot en met 2002 heeft de Taalunie samen met Stichting Lezen dr. Martine Braaksma (Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam) en drs. Eva Breedveld (Educatieve Faculteit Amsterdam) ingeschakeld.

Voortgezet/secundair onderwijs | 2003-2010
De onderzoeken uit het voortgezet/secundair onderwijs van 2003 tot en met 2010 zijn door medewerkers van het Instituut voor de Lerarenopleiding (Universiteit van Amsterdam) beschreven in opdracht van de Taalunie en Stichting Lezen.

Basisonderwijs | 1969-1987

De beschrijving van het onderzoek uit het basisonderwijs tot 1988 is gemaakt door Katrien Bultinck, op basis van het boek Empirisch onderzoek van het moedertaalonderwijs in het basisonderwijs. Een inventarisatie in het perspectief van leerplanontwikkeling, van Delnoy & Bonset (Enschede: SLO, 1988). De eindredactie is uitgevoerd door Machteld Verhelst.

Basisonderwijs | 1988-2003

De beschrijvingen van de onderzoeken in het basisonderwijs uit de periode 1988 tot en met 2003 zijn geschreven door Ineke Jongen, Brigit Triesscheijn en Machteld Verhelst onder eindredactie van Helge Bonset, Amos van Gelderen en Mariëtte Hoogeveen.

Basisonderwijs | 2004-2010
De beschrijvingen van onderzoeken uit het basisonderwijs van 2004 tot en met 2008 zijn geïnventariseerd door Steven Vanhooren (Nederlandse Taalunie), nadien is dit gebeurd door medewerkers van de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Zij hebben ook telkens de beschrijvingen van de onderzoeken gemaakt. Eindredactie gebeurde door Hilde van Keer en Johan van Braak.

Volwassenenonderwijs | 1982-2005
De beschrijvingen van onderzoeken uit het volwassenenonderwijs in Nederland en Vlaanderen zijn geïnventariseerd door Jonneke Prins (ROC West-Brabant). De beschrijvingen van deze onderzoeken zijn geschreven door Eveline Coppin en Matthias Vienne onder eindredactie van Machteld Verhelst (CTO, KULeuven).

2 juli 2013