De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

De volgende publicaties gaan over de impact die onderwijsonderzoek heeft op de onderwijspraktijk:

Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (2011)
Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen
Uitgever: Ministerie van OCW, Den Haag
Dit rapport beschrijft een toekomstgericht plan voor de onderwijswetenschappen in Nederland. Onderdeel daarvan is het versterken van de aansluiting tussen onderzoek en praktijk.
» Download het rapport (PDF-document) op de website van de Nederlandse Rijksoverheid
Vanderlinde, R. & J. Van Braak (2007)
De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in Vlaanderen, studie in opdracht van het viWTA.
Uitgever: Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek, Vlaams Parlement, Brussel

» Download het rapport (PDF-document) op de website van het Instituut Samenleving en Technoologie (voorheen viWTA)
» Download ook het dossier 'Onderzoek in onderwijs' (PDF-document)
» Lees een samenvatting van het rapport op de website van Lerarendirect.
Broekkamp, H. & B. Van Hout-Wolters (2006)
De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Een overzichtsstudie van problemen, oorzaken en oplossingen.
Uitgever: Vossiuspers UvA, Amsterdam (een uitgave in de reeks Kohnstamm publicaties)
» Download het rapport (PDF-document) op de website van het Kohnstammsymposium
Dam, G. ten, M. Volman & W. Wardekker (red.) (2005)
Samenwerken aan innovatieve leerpraktijken.
Themanummer Pedagogische StudiÎn, jrg. 82 (2005)
 
Jochems, W. & P. Kirschner (2003)
De grenzen van het Nederlandse onderwijsonderzoek?
In: Pedagogische Studiën, jrg. 80 (2003), p. 499-505
 
Pieters, J.M. & Jochems, W.M.G. (2003)
Onderwijs en onderwijsonderzoek: And ever the twain shall meet?
In: Pedagogische StudiÎn, jrg. 80 (2003), p. 407-413
Redactie Didaktief & Onderwijsraad (2003)
onderwijsonderzoekers moeten meer samenwerken.
In: Didaktief & School, nr. 5, mei 2003, p. 12-14
 
Op 't Eynde, P. (2001)
Tussen droom en werkelijkheid: de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk herbekeken.
In: Pedagogisch Tijdschrift, jrg. 26, p. 395-421
 
Kennedy, Mary M. (1997)
The connection between research and practise.
In: Educational Researcher, vol. 26 (1997), nr. 7, p. 4-12
» Lees de samenvatting van het artikel op de website van Educational Researcher
30 mei 2013