Meld ontbrekend onderzoek

Ontbreekt er volgens u nog een onderzoek in onze verzameling? Vul dan het onderstaande formulier in. Vermeld in ieder geval uw naam, e-mailadres en een zo volledig mogelijke referentie van het onderzoek.

Hou wel rekening met de selectiecriteria voor deze databank:

  • empirisch onderzoek
  • uitgevoerd na 1968
  • in Nederland, Vlaanderen of Suriname
  • op het gebied van het onderwijs Nederlands als eerste of tweede taal
  • voor 2,5- tot 18-jarigen

(Meer toelichting bij de criteria vindt u in de verantwoording van de werkwijze.)

Uw gegevens
Uw suggestie

Vermeld hier waar de publicatie te vinden is, dus in welk tijdschrift (nummer en jaargang), of wie de uitgever is, in het geval het om een boek gaat.