Overzichtsstatistieken

Hier vindt u grafieken die tendensen en evoluties aangeven in het onderzoek naar het onderwijs Nederlands. Deze grafieken zijn gebaseerd op de gegevens uit de databank van Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht.

Opmerking 1: een deel van het corpus wordt nog bewerkt; er kunnen dus nog lichte wijzigingen optreden in de cijfers die hier worden gepresenteerd.

Opmerking 2: wanneer onderzoeken tot meerdere categorieën behoren (doordat ze bvb. én leesonderwijs én woordenschatonderwijs behandelen) dan worden die onderzoeken meerdere keren geteld; dit verklaart waarom de totalen kunnen verschillen per grafiek.

Grafiek 1: Totaal aantal onderzoekspublicaties, uitgezet over tijd
Grafiek 2: Aantal onderzoekspublicaties per domein, uitgezet over tijd
Grafiek 3: Totaal aantal onderzoekspublicaties, uitgezet over leeftijd/leerjaar
Grafiek 4: Verdeling van onderzoekspublicaties per domein
Grafiek 5: Aantal publicaties uitgesplitst naar Nederland en Vlaanderen
Grafiek 6: Aantal publicaties uitgesplitst naar doelgroepen


Grafiek 1: totaal aantal onderzoekspublicaties, uitgezet over tijd

Toelichting bij grafiek 1
Het empirische onderzoek naar het onderwijs Nederlands kende een langzame start in de jaren '60 en '70, en kwam pas echt op gang in de jaren '80, waarna het vanaf de jaren '90 min of meer op hetzelfde niveau bleef.


Grafiek 2: aantal onderzoekspublicaties per domein, uitgezet over tijd

Toelichting bij grafiek 2
Bij alle domeinen vertoont het onderzoek een toename in de tijd (deze wordt ook geïllustreerd in grafiek 1). Duidelijk is dat sommige domeinen veel meer aandacht krijgen dan andere. Sommige domeinen vertonen na een initiële piek een lichte terugval (bijvoorbeeld schrijfonderwijs).


Grafiek 3: totaal aantal onderzoekspublicaties, uitgezet over leerjaar/leeftijd

Toelichting bij grafiek 3
In het primair onderwijs groeit de aandacht van onderzoekers gestaag met de leeftijd van de leerlingen. In de eerste jaren van het primair onderwijs wordt verhoudingsgewijs zeer weinig onderzoek uitgevoerd. Bij de overgang van het primair naar het voortgezet/secundair onderwijs kent het aantal onderzoeken een piek, daarna valt de hoeveelheid onderzoek wat terug.


Grafiek 4: verdeling van onderzoekspublicaties per domein
Toelichting bij grafiek 4
Het meeste onderzoek wordt uitgevoerd naar de domeinen lees- en literatuuronderwijs, gevolgd door schrijfonderwijs. Het overige onderzoek maakt in het primair onderwijs nog een derde uit van het totaal, in het voortgezet onderwijs minder dan een kwart.
 

» Bekijk ook grafieken van de verdeling binnen ieder domein


Grafiek 5: Aantal publicaties uitgesplitst naar Nederland en Vlaanderen
Toelichting bij grafiek 5
Veruit het meeste onderzoek naar het onderwijs Nederlands dat publiek beschikbaar is, is afkomstig uit Nederland.


Grafiek 6: Aantal publicaties uitgesplitst naar doelgroepen
Toelichting bij grafiek 6
Van de specifieke doelgroepen eisen enkel de NT2-leerlingen een substantieel deel van het onderzoek op. Naar andere doelgroepen wordt veel minder onderzoek gedaan.

12 juni 2013