Overzichtsstatistieken van de verdeling binnen de domeinen

Deze grafieken geven de verdeling weer van het aantal onderzoekspublicaties binnen de belangrijkste onderzoeksdomeinen. Deze grafieken zijn gebaseerd op de gegevens uit de databank van Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht.

Belangrijke opmerking: de taartdiagrammen van het primair onderwijs zijn gebaseerd op gegevens vanaf 1969, de grafieken over het voortgezet/secundair onderwijs zijn echter slechts gebaseerd op gegevens vanaf 1997.

Grafiek 1: Verdeling binnen het leesonderwijs
Grafiek 2: Verdeling binnen het literatuuronderwijs
Grafiek 3: Verdeling binnen het schrijfonderwijs
Grafiek 4: Verdeling binnen het onderwijs van mondelinge vaardigheden
Grafiek 5: Verdeling binnen het taalbeschouwing/argumentatie
Grafiek 6: Verdeling binnen het woordenschatonderwijs


Grafiek 1: Verdeling binnen het onderzoek naar leesonderwijs
Grafiek 2: Verdeling binnen het onderzoek naar literatuuronderwijs
Grafiek 3: Verdeling binnen het onderzoek naar schrijfonderwijs
Grafiek 4: Verdeling binnen het onderzoek naar onderwijs van mondelinge vaardighedenGrafiek 5: Verdeling binnen het onderzoek naar taalbeschouwing/argumentatieGrafiek 6: Verdeling binnen het onderzoek naar woordenschatonderwijs

12 juni 2013