Publicaties

Onderstaande publicaties zijn verschenen naar aanleiding van of voortbouwend op de onderzoeksbeschrijvingen die op deze website zijn verzameld:

Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs opnieuw onderzocht. Mariëtte Hoogeveen & Helge Bonset, Enschede: SLO, 2018

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar woordenschatontwikkeling in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs dat in de periode 2004-2017 is verschenen. Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs opnieuw onderzocht is een vervolg op en een actualisatie van Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2010), waarin het onderzoek van 1969-2004 is beschreven.

Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht.  Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2015

Deze publicatie geeft alle empirisch onderzoek weer naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs dat in de periode 2004-2014 is verschenen. Aan bod komt onder andere onderzoek naar doelstellingen, naar de beginsituatie van de leerling, naar onderwijsleermateriaal, naar onderwijsleeractiviteiten, naar instrumentatie en naar evaluatie. Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht is een vervolg op Lezen in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2009), waarin het onderzoek van 1964-2004 wordt beschreven.

Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2015.

Deze publicatie rapporteert over het empirisch onderzoek naar schrijven en schrijfvaardigheid in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs dat in de periode 2004-2014 is verschenen. Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht is een vervolg op Schrijven in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2007), waarin het onderzoek uit de periode 1964-2004 wordt beschreven.

Technisch lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2012.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van en gerapporteerd over  onderzoek dat is verricht naar het domein van technisch lezen in het basisonderwijs. Het gaat hierbij om het aanvankelijk technisch lezen in groep 3 en het voorgezet technisch lezen in groep 4 en daarna. Deze publicatie is een vervolg op Schrijven in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2007), Lezen in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2009a), Spelling in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2009b), Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2010a), Taalbeschouwing (Bonset & Hoogeveen, 2010b) en Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs (Bonset & Hoogeveen, 2011).

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs - Een inventarisatie van empirisch onderzoek Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2011.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs. Deze inventarisatie is een vervolg op eerdere publicaties (zie hieronder) waarin empirisch onderzoek naar schrijf- lees-, spel- en taalbeschouwingsonderwijs is beschreven en beschouwd vanuit het perspectief van leerplanontwikkeling.
 

Taalbeschouwing - Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs Taalbeschouwing. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2010.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein taalbeschouwing in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze inventarisatie is een vervolg op de eerdere publicaties Schrijven in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2007), Lezen in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2009), Spelling in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2010) en Woordenschat in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2010) waarin empirisch onderzoek naar schrijf- lees- en spelonderwijs is beschreven en beschouwd vanuit het perspectief van leerplanontwikkeling (zie hieronder).
 

Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2010.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein woordenschat in het basisonderwijs. Deze inventarisatie is een vervolg op de eerdere publicaties Schrijven in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2007), Lezen in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2009) en Spelling in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2010), waarin empirisch onderzoek naar schrijf- lees- en spelonderwijs is beschreven en beschouwd vanuit het perspectief van leerplanontwikkeling (zie hieronder).
 

Spelling in het basisonderwijs Spelling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2010.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar het domein spelling in het basisonderwijs. Deze inventarisatie is een vervolg op de eerdere publicaties Schrijven in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2007) en Lezen in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2009), waarin empirisch onderzoek naar schrijfonderwijs en leesonderwijs is beschreven en beschouwd vanuit het perspectief van leerplanontwikkeling (zie hieronder).
 

Lezen in het basisonderwijs Lezen in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO, 2009.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek dat verricht is naar lezen in het basisonderwijs. Deze inventarisatie is tot stand gekomen in het kader van het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht, en is een vervolg op Schrijven in het basisonderwijs (Bonset/Hoogeveen, 2007), waarin empirisch onderzoek naar schrijfvaardigheid en schrijfonderwijs is beschreven en beschouwd vanuit het perspectief van leerplanontwikkeling (zie hieronder).
Deze publicatie omvat de eerder verschenen deelpublicatie Leesbevordering en fictie in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling (SLO, 2008) die eerder op deze pagina werd aangeboden.

Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht. Een inventarisatie van onderzoek van 1997 tot en met 2007. Helge Bonset & Martine Braaksma, Enschede: SLO, 2008.

Dit boek is een vervolg op en een actualisatie van Het Schoolvak Nederlands onderzocht (zie hieronder), waarin het onderzoek naar het vak Nederlands van 1969-1997 is beschreven. In dit boek wordt het onderzoek uit het voortgezet/secundair onderwijs van 1997 tot en met 2007 behandeld.


Schrijven in het basisonderwijs Schrijven in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in het perspectief van leerplanontwikkeling. Helge Bonset & Mariëtte Hoogeveen, Enschede: SLO (in de reeks Studies in leerplanontwikkeling), 2007.

In deze publicatie wordt voortgebouwd op de beschrijvingen die binnen het HTNO-project zijn gemaakt van onderzoeken naar het schrijfonderwijs. De resultaten van de onderzoeken worden beschreven en geanalyseerd vanuit het perspectief van leerplanontwikkeling.

De auteurs gaan in op de vraag wat wel en niet bekend is over het leren schrijven op de basisschool, en wat het antwoord op deze vraag betekent voor leerplanontwikkelaars en voor andere betrokkenen bij schrijfonderwijs op de basisschool. De publicatie besluit met aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek.


Lezen we nog? Lezen we nog? Een inventarisatie van onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering. Nienke de Vries, Amsterdam: Stichting Lezen, 2007.

Een inventarisatie van het belangrijkste onderzoek op het gebied van lezen en leesbevordering van de afgelopen tien jaar. Nienke de Vries heeft deze inventarisatie in opdracht van Stichting Lezen en in aanvulling op een eerdere inventarisatie van Karlijn Piek uit 1995 gemaakt. De inventarisatie bevat een korte samenvatting van de onderzoeken, inclusief de daaruit volgende aanbevelingen. (Een aantal van deze samenvattingen zijn overgenomen uit de verzameling die op deze website wordt beheerd.)

Het schoolvak Nederlands onderzocht?Het schoolvak Nederlands onderzocht. Mariëtte Hoogeveen & Helge Bonset, Leuven: Garant, 1998

Dit boek bevat beschrijvingen van onderzoeken in het voortgezet/secundair onderwijs tot begin 1997, die ook via de online databank te raadplegen zijn. Daarnaast bevat dit boek ook aanbevelingen en nabeschouwingen over gehanteerde methodes, hiaten, tendenzen...

Dit boek is uitverkocht, maar de volledige inhoud ervan is online beschikbaar.

 

 

Downloads
9 oktober 2019