Petra-E

Petra

‘Literair vertaler’ is bij uitstek een internationaal beroep. Vertalers zijn als makers van creatieve werken bemiddelaars tussen talen en culturen. De opleiding  van literair vertalers is nog niet zo internationaal terwijl de vaak kleinschalige opleidingen wel veel profijt zouden kunnen hebben van samenwerking.

Een internationaal netwerk van vertaalopleidingen opzetten is het doel van het Petra-E project. Petra-E staat voor Petra-Educatie. De Taalunie heeft, samen met de partners van het Expertisecentrum Literair Vertalen een voortrekkersrol op zich genomen in dit Europese netwerk voor opleiding van literair vertalers.

BCLT logo

Logo Taalunie

 

18 april 2018