Petra-E netwerk

Het PETRA-E Netwerk* is een Europees netwerk van instellingen die betrokken zijn bij de opleiding en scholing van literair vertalers. De Taalunie is een van de initiatiefnemers en zit in het bestuur van het netwerk.

Literair vertaler is bij uitstek een internationaal beroep. Vertalers zijn als makers van creatieve werken bemiddelaars tussen talen en culturen. De opleiding van literair vertalers is nog niet zo internationaal terwijl de vaak kleinschalige opleidingen wel veel profijt zouden kunnen hebben van samenwerking. Daarom nam de Taalunie in 2013 samen met de partners van het Expertisecentrum Literair Vertalen - Universiteit Utrecht en KU Leuven - het initiatief om een Europees referentiekader voor de opleiding van literair vertalers te ontwikkelen.

Met acht Europese partners en met steun van de Europese Commissie werd het ‘PETRA-E Framework’ ontwikkeld. Het is inmiddels beschikbaar in acht Europese talen. De partners werken sinds 2016 als PETRA-E Netwerk verder aan de implementatie van dat Framework. Het Netwerk heeft intussen 20 leden. In 2017 heeft de eerste vergadering van het nieuwe Netwerk plaatsgevonden in Salamanca.

Meer informatie

Als u meer over PETRA-E wilt weten dan kunt u kijken op www.petra-education.eu of u kunt een mail sturen aan petra-e@taalunie.org.
Op dit moment heeft PETRA-E negentien lidorganisaties.


*’PETRA’ was de naam van een Europese conferentie over literair vertalen in 2011. Het staat voor : Plateforme Européenne pour la Traduction Littéraire. PETRA-E volgt de aanbevelingen die die conferentie voor opleiding van literair vertalers deed op. De ‘E’staat voor ‘Education’.

**Het PETRA-E project werd uitgevoerd door de volgende organisaties: BCLT (British Centre for Literary Translation), CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires), Deutscher Übersetzerfonds, ELTE (Eötvös Loránd University), FUSP (Fondazione Universitaria San Pellegrino), KU Leuven, Nederlandse Taalunie en Universiteit Utrecht.

Het project werd ondersteund door twee Europese netwerken:
RECIT=Réseau Européen de Centres de Traduction Littéraire,
EFNIL=European Federation of National Institutions for Language.

18 april 2018