Pleidooi voor sterke positie van het Nederlands in het hoger onderwijs

Afgelopen september schreef de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie, een notitie over Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs.

De Raad pleit daarin voor een sterke positie van het Nederlands in het hoger onderwijs en in onderzoek, naast het Engels en andere talen. De Raad ziet het belang van internationalisering en stelt de rol van het Engels in die context niet ter discussie. Tegelijk vindt de Raad het belangrijk dat wetenschappelijke kennis ook beschikbaar is in het Nederlands, dat het Nederlands ook in het wetenschappelijk domein een volwaardige taal blijft en dat studenten aan universiteiten en hogescholen het Nederlands op hoog niveau leren beheersen, zowel in bachelor- als in masteropleidingen. Over taalvaardigheid Nederlands van studenten schreef de Raad eerder het advies 'Vaart met taalvaardigheid'. De Raad roept alle betrokken partijen op om werk te maken van een weldoordacht talenbeleid.

4 januari 2017