Project student-assistenten Nederlands in Europa

Onder "student-assistent" verstaan we een Nederlandse of Vlaamse student die in het buitenland een studie volgt en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands verricht. Student-assistenten kunnen worden aangevraagd door alle afdelingen Nederlands in Europa.

Doel

Met het faciliteren van student-assistenten Nederlands wil de Nederlandse Taalunie de buitenlandse afdelingen Nederlands in Europa ondersteunen op personeel gebied. Student-assistenten helpen (hoofdzakelijk) bij de lessen taalverwerving van de buitenlandse studenten neerlandistiek. Daarnaast kunnen zij ingezet worden bij aanvullende werkzaamheden van de afdeling Nederlands.

Criteria

  • Student-assistenten kunnen per semester worden aangevraagd door alle afdelingen Nederlands in Europa ongeacht de status van het vak. Per afdeling worden maximaal 4 uren per week vergoed in een semester. Deze 4 uur mogen verdeeld worden over maximaal 2 student-assistenten. De afdeling Nederlands zorgt voor de begeleiding van de student-assistent.
  • Student-assistenten zijn uitsluitend studenten die met een beurs van de Europese Unie aan een buitenlandse universiteit studeren. De student studeert zelf bij voorkeur aan een faculteit van taal en letteren, wijsbegeerte of kunstgeschiedenis. Studenten van andere studierichtingen komen ook in aanmerking. De docent die de kandidaat voor het student-assistentschap voordraagt dient zich ervan te vergewissen dat de student over voldoende talige en communicatieve kwaliteiten beschikt om het student-assistentschap goed te kunnen vervullen.
  • De student-assistenten kunnen voor maximaal 4 uur per week ingezet worden en dit maximaal 24 weken per semester.
  • Van de student-assistent wordt verwacht dat hij/zij de taal van het gastland in voldoende mate kent.

Vergoeding

De student-assistenten ontvangen voor de uitvoering van hun taken van de Taalunie een vergoeding per uur. Deze toelage staat volledig los van hun beurs van de Europese Unie. Het student-assistentschap kan niet beschouwd worden als stage of dienstverband en komt niet in aanmerking voor studiepunten.

Takenpakket / inhoud

De student-assistent wordt in eerste instantie ingezet voor taalverwerving. Als jonge moedertaalsprekers met een bescheiden kennis van taaldidactiek zijn de student-assistenten uitstekend geschikt om niet-Nederlandstalige leeftijdsgenoten met vergelijkbare belangstelling en achtergrond te begeleiden bij oefeningen taalvaardigheid. Zo leveren zij een directe bijdrage aan de taalvaardigheid van de studenten.
Aangezien de student-assistenten niet per se neerlandici hoeven te zijn, zullen ze vooral ingezet worden bij de mondelinge vaardigheidslessen.

Gezien de bescheiden vakdidactische bagage van de student-assistenten mag assistentie bij andere colleges dan de taalvaardigheidslessen slechts sporadisch voorkomen. Student-assistenten kunnen slechts incidenteel worden betrokken bij de algemene taken en activiteiten van de buitenlandse afdeling Nederlands.

Begeleiding

Van de buitenlandse afdeling wordt verwacht dat zij de student-assistenten begeleidt. Een student-assistent kan dus nooit onbegeleid ingezet worden of een taak krijgen aan een buitenlandse universiteit waar geen docent Nederlands werkzaam is.

Hoe een student-assistent aanvragen?

Hier vindt u meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Hoe te vinden?

De studenten binnen het Nederlandse taalgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheid om als student-assistenten ingezet te worden via de nationale Socratesagentschappen van Nederland en België. Informatie over het project vinden de studenten via het Taalunieversum.

                                                                      Informatie voor de studenten>>

Staat uw afdeling nog niet in de lijst met afdelingen Nederlands en wilt u met uw afdeling graag meedoen aan het project voor student-assistenten, neemt u dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org .

13 april 2018