Procedure

Afdelingen melden bij de Taalunie hun belangstelling voor het aanstellen van een student-assistent. Afdelingen die een student-assistent toegewezen krijgen, worden opgenomen op speciaal daartoe bestemde pagina voor de student-assistenten op deze website.

Belangstellenden voor een student-assistentschapkunnen hun kandidatuur rechtstreeks richten aan de contactpersoon van de buitenlandse afdeling Nederlands die wordt opgegeven op het Taalunieversum.

Wat moet de docent doen?

De afdelingen geven aan de Taalunie alle gegevens door van de geselecteerde student-assistent. De Taalunie beoordeelt vervolgens of de voorgedragen kandidaat in aanmerking komt voor een student-assistentschap. De Taalunie ontvangt van de docent graag de volgende gegevens over de kandidaat:
  - het e-mailadres van de student;
  - de naam en de adresgegevens;
  - studierichting;
  - de naam van de thuisuniversiteit in NL/VL van de student
  - studiejaar;
  - het soort beurs waarmee de student in het buitenland studeert;
  - de exacte periode waarin de student als student-assistent werkzaam is;
  - het exacte aantal gewenste uren (aantal uren per week en aantal weken)
     N.B.  de vakanties dienen van deze periode te worden afgetrokken.

formulier

De student-assistenten ontvangen vervolgens van de Taalunie een formulier waarop zij alle benodigde gegevens invullen. Op basis hiervan wordt een voorschot betaald.

verslag

Na hun verblijf in het buitenland sturen de student-assistenten een kort verslag van hun student-assistentschap en een overzicht van de gepresteerde uren. Dit verslag/overzicht wordt mede ondertekend door de docent. Hierop ontvangen de studenten het nog resterende bedrag.

Terug naar de informatiepagina voor de studenten>>
Terug naar de informatiepagina voor de afdelingen>>

Meer informatie
Heb je nog vragen? Mail dan naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

18 september 2018